Standardvilkår og -betingelser

 

Standardvilkår og -betingelser for onlinebestillinger på www.zalando-lounge.dk


Vi vil gerne gøre dig bekendt med vores standardvilkår og -betingelser nedenfor, som regulerer hvordan vi behandler og afregner dine køb.

Tilbuddene på vores hjemmeside www.zalando-lounge.dk er udelukkende rettet mod forbrugere, der indgår et køb til et formål, der hverken kan henregnes til deres erhvervsmæssige eller arbejdsmæssige aktiviteter.

Indgåelse af købsaftale og levering af varer
Med afgivelse af en bestilling erklærer du udelukkende at handle til private formål.
Vi indgår udelukkende købsaftaler på dansk for så vidt angår de bestillinger, der foretages på www.zalandolounge.dk. Du indgår en købsaftale med Zalando SE, Valeska-Gert-Str. 5, 10243 Berlin.
Ved at klikke “Tilføj til indkøbskurv” afgiver du en bindende bestilling på varerne i din indkøbskurv. Vi sender dig en ordrebekræftelse pr. e-mail, så snart du har indsendt din bestilling. Der indgås en bindende købsaftale, når du modtager en ordrebekræftelse fra os. Vilkårene i købsaftalen vil blive gemt hos Zalando og være tilgængelige under ”Min Konto” på www.zalando-lounge.dk.
Vi gør dig opmærksom på, at varer, der er betalt via forudbetaling (reserveret betaling), vil blive ekspederet, så snart den fulde købspris samt eventuelle leveringsomkostninger er modtaget. Derfor anmoder vi dig om, at du overfører købsprisen, så snart du modtager din ordrebekræftelse, dog senest inden for 7 dage.
Vi gør dig opmærksom på, at vi ikke er forpligtede til at levere din bestilling i tilfælde af, at vores leverandører undtagelsesvist ikke leverer korrekt eller til tiden, uanset at vi har fulgt en korrekt bestillingspraksis (overensstemmende indkøbstransaktion). For at denne undtagelse finder anvendelse, er det en forudsætning, at vi ikke er juridisk ansvarlige for, at de omhandlede varer er utilgængelige, og vi skal desuden have underrettet dig om situationen uden ugrundet ophold. Det er endvidere en forudsætning, at vi ikke har påtaget os indkøbsrisikoen i relation til de bestilte varer. Hvis de omhandlede varer er utilgængelige, refunderer vi enhver betaling i relation hertil uden ugrundet ophold.
Vi påtager os ikke risikoen for at skulle skaffe bestilte varer hjem andetsteds fra (indkøbsrisiko). Det gælder også for så vidt angår bestillinger af generiske varer (hvor det kun er varens type og funktion, der er beskrevet). Vi er udelukkende forpligtet til at foretage leveringer fra vores tilgængelige lager og fra det lager, hvorfra vi har bestilt fra vores leverandører. Vores lager omfatter den relevante Zalando partners lager i de tilfælde, hvor det er Zalando partner varer, der er bestilt. Vi leverer inden for Danmarks grænser. I de tilfælde, hvor der er angivet tidsperioder i arbejdsdage, skal det forstås som alle dage mellem mandag og fredag (begge dage inklusiv), med undtagelse af offentlige fri- og helligdage.
Priser og leveringsomkostninger
De priser, der fremgår af tilbuddet på det tidspunkt, hvor bestillingen afgives, er gældende. De angivne priser er endelige priser (i alt), og inkluderer med andre ord moms i overensstemmelse med den gældende sats. Varerne forbliver vores ejendom indtil den fulde købesum er indbetalt.
Hver bestilling pålægges leveringsomkostninger, som er anført på bestillingssiden.
Der kan pålægges andre leveringsomkostninger for særligt omfangsrige, tunge eller værdifulde varer. Vi anfører disse leveringsomkostninger på den enkelte vares produktside mens du handler og på bestillingssiden.
Betaling
Ved køb med kreditkort eller Paypal, trækkes beløbet fra din bankkonto ved afslutning af bestillingen.
Du er ansvarlig for enhver omkostning forbundet med pengetransaktioner. Vi forbeholder os retten til at opkræve et fast rykkergebyr på 100 kr. pr. betalingspåmindelse, hvis du misligholder din betalingspligt. Du har ret til at fremlægge dokumentation for, at det faktiske tab var væsentligt mindre end det faste gebyr, eller at vi ikke har lidt noget tab. Den første betalingspåmindelse fremsendes tredive (30) dage efter den anførte betalingsdag, hvis der ikke er sket betaling til forfaldsdagen, og eventuelle efterfølgende betalingspåmindelser vil derefter blive fremsendt i intervaller af femten (15) dage, som begynder på datoen for den første betalingspåmindelse.
Du samtykker til udelukkende at modtage fakturaer og kreditnotaer i elektronisk form.
Når du gennemfører dit køb, accepterer du, at kravet om betaling kan overdrages til tredjemand, herunder særligt, men ikke begrænset til, Zalando Payments GmBH. Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at overdragelse kan ske til både selskaber i og udenfor Zalando-koncernen.
Rabatkoder og indløsning af rabatkoder
Rabatkoder er koder, som ikke kan købes, men som bliver uddelt i forbindelse med reklamekampagner og som er gyldige inden for en afgrænset tidsperiode.
Rabatkoder kan kun indløses en gang og kun i forbindelse med et køb på www.zalando-lounge.dk og kun inden for den anførte periode. Visse mærker kan være undtaget fra rabatordninger. Vær opmærksom på, at det kan være påkrævet, at der handles for et minimumsbeløb, for at rabatkoder kan indløses.
Værdien af de bestilte varer skal være lig med eller overstige rabatkodens værdi. Hvis rabatkoden ikke dækker varernes værdi, kan differencen betales med en af de accepterede betalingsmetoder. Værdien af rabatkoder kan ikke udbetales kontant, ligesom værdien heraf ikke bliver forrentet. Rabatkoder kan ikke refunderes, såfremt nogle eller alle de bestilte varer bliver returneret.
Rabatkoder kan kun indløses forud for gennemførelsen af bestillingsprocessen. Det er ikke muligt at anvende rabatkoder bagudrettet. Rabatkoder må ikke overføres til tredjemand. Medmindre andet er udtrykkeligt aftalt, er det ikke muligt at kombinere flere rabatkoder.
Hvis du har brugt en rabatkode i forbindelse med dit køb og bestillingens samlede værdi er mindre eller lig med værdien af rabatkoden, som et resultat af at du efterfølgende har tilbagekaldt en del af din ordre, forbeholder vi os retten til at opkræve dig den oprindelige pris for de varer som du beholder.
Lovfæstet fortrydelsesret

Når du køber Zalando Lounge varer, har du en lovfæstet ret til at fortryde dit køb inden for 14 dage:

Det første, du bør vide, hvis du beslutter dig for at returnere dine varer, er, at du kan bruge returformularen, som du kan tilgå og printe på www.zalando-lounge.dk. Hvis du ikke har adgang til en printer, hvis du oplever problemer med at downloade returformularen, eller hvis du har brug for en ny returformular, kan du kontakte kundeservice og anmode om en (se kontaktoplysninger nedenfor). Hjælp os med at undgå unødvendige omkostninger ved altid at bruge returformularen når du returnerer varer.

Oplysninger om fortrydelsesretten:

Du har ret til at fortryde denne købsaftale inden for 14 dage uden at angive nogen begrundelse. Fortrydelsesfristen omfatter 14 hele dage og løber fra den dag, hvor du, eller en tredjemand udpeget af dig (men som ikke er leverandøren), fik leveret den sidste af dine varer.

For at gøre brug af din fortrydelsesret skal du underrette os (Zalando SE, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin, telefax: +49 (0)30 2759 46 93, e-mail: service@zalando-lounge.dk) om din beslutning om at fortryde købsaftalen ved at sende os en utvetydig erklæring (f.eks. et brev, en fax eller en e-mail). Hvis du ønsker det, kan du bruge den vedhæftede fortrydelsesformular, men det er ikke påkrævet, at du bruger denne.

Du kan også udfylde og indsende fortrydelsesformularen eller anden utvetydig erklæring online via kontaktformularen på vores hjemmeside. Hvis du indsender din underretning om fortrydelse online, sender vi dig en bekræftelse for modtagelse uden ugrundet ophold (f.eks. via e-mail).

Du anses for at have overholdt fortrydelsesfristen, hvis du sender din underretning om fortrydelse før denne frist udløber.

Fortrydelsesrettens virkninger

Hvis du fortryder din købsaftale ved at gøre brug af din fortrydelsesret, er vi forpligtede til at refundere alle betalinger, vi har modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger (undtagen eventuelle omkostninger forbundet med, at du har valgt en leveringsmetode, som ikke er den billigste standardlevering, som vi tilbyder), uden ugrundet ophold og senest inden for 14 dage fra den dag, hvor vi modtog din underretning om fortrydelse af købsaftalen. Refunderinger vil blive tilbageført til dig via den samme betalingsmetode, som du brugte i forbindelse med det oprindelige køb, medmindre vi udtrykkeligt har aftalt med dig, at anden refunderingsmetode er mulig. Vi opkræver ikke nogen gebyrer i forbindelse med refunderingen. Vi kan imidlertid tilbageholde din refundering indtil vi har modtaget de refunderede varer eller indtil du har forsynet os med bevis for, at du har returneret de omhandlede varer, alt efter hvilken omstændighed der indtræder først.

Du er forpligtet til at returnere alle de omhandlede varer til os uden ugrundet ophold og senest 14 dage efter, at du har underrettet os om, at du ønsker at fortryde købsaftalen.

Ovenstående betingelser anses for opfyldt, hvis du returnerer de omhandlede varer inden for 14-dages fristen. Vi refunderer forsendelsesomkostningerne under forudsætning af, at du bruger de vedlagte returdokumenter til brug for forsendelse i det land, hvortil du fik leveret dine varer, idet du ellers selv vil være forpligtet til selv at betale forsendelsesomkostningerne.

Du er kun forpligtet til at afholde omkostninger til eventuelle værdiforringelser af varerne, hvis værdiforringelsen skyldes din fejlagtige behandling af varerne i forbindelse med undersøgelse af varernes tilstand, egenskab og funktion.

Fortrydelsesformular

(Hvis du ønsker at fortryde dit køb, bedes du udfylde nedenstående formular og returnere den til os)

Att: Zalando SE, Valeska-Gert-Str. 5, 10243 Berlin, fax: +49 (0)30 2759 46 93, e-mail: service@zalandolounge.dk

Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*):

— Bestilt den (*)/modtaget den (*)

— Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)

— Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)

— Dato

(*) Slet denne, når (*) er udfyldt.

Slut

Refundering

Refunderinger sker automatisk til den konto, som du brugte ved betaling. For så vidt angår acontobetaling eller forudbetaling ved bankoverførsel vil refunderingen ske til den konto, hvorfra betalingen blev foretaget. Hvis du har betalt via PayPal eller med kreditkort, vil refunderingen blive sendt til din PayPal-konto eller blive tilbageført til dit kreditkort.

Kundeservice

Vores kundeservice kan kontaktes via:


Hotline: 80 25 34 28, fra mandag-fredag (7.00-20.00)

E-mail: service@zalando-lounge.dk

Fax: +49 (0)30 2759 46 93

Lovfæstet ansvar for mangler og yderligere oplysninger

Vores mangelsansvar reguleres af relevante lovfæstede bestemmelser.

Når du handler på www.zalando-lounge.dk, har du 24 måneder til at underrette os om eventuelle mangler ved dine varer.

En underretning om mangler skal begrundes, og manglen må ikke være et resultat af din fejlagtige behandling af varerne. Zalando vil tage stilling til, om din underretning om mangler er berettiget, baseret på de oplysninger, som du giver os.

For at være berettiget til at benytte den ovenfor nævnte ret vedrørende mangelfulde varer, skal du underrette os om manglerne inden for rimelig tid efter, at du har opdaget manglerne ved varerne. Hvis du underretter os herom inden for to måneder fra den dag, hvor du opdager manglen, vil underretningen altid anses for at være givet inden for rimelig tid.

For at benytte ovenfor nævnte ret, skal du underrette os (Zalando SE, Valeska-Gert-Str. 5, 10243 Berlin, telefax: +49 (0)30 2759 46 93, e-mail: service@zalando-lounge.dk) ved at sende os en utvetydig erklæring herom (f.eks. et brev, en fax eller en e-mail).

Formular: Meddelelse om mangler

(Hvis du ønsker at underrette os om mangler, bedes du udfylde nedenstående formular og returnere den til os) Att: Zalando SE, Valeska-Gert-Str. 5, 10243 Berlin, fax: +49 (0)30 2759 46 93, e-mail: service@zalando-lounge.dk (eller den relevante Zalando partner).

Jeg/vi (*) giver herved meddelelse om mangler vedrørende de indkøbte varer i henhold til den indgåede købsaftale indgået af mig/os (*):
— Bestilt den (*)/modtaget den (*)
— Forbrugerens navn(e)
— Forbrugerens adresse(er)
— Dato
— Beskrivelse af manglen
(*) Slet denne, når (*) er udfyldt.

Slut

Hvis du er uenig i Zalandos beslutning om hvorvidt varen er mangelfuld eller ej, kan du indgive en klage til Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet. Du kan finde flere oplysninger på Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnets hjemmeside: www.naevneneshus.dk/start-din-klage/center-for-klageloesning-ogforbrugerklagenaevnet eller du kan kontakte myndigheden direkte på følgende adresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, Denmark. Hvis du har bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan indgive en klage til EU-Kommissionens klageportal via www.ec.europa.eu/odr.


Konto

Hver kunde er berettiget til at oprette én kundekonto hos Zalando. Vi forbeholder os retten til at slette to eller flere eksisterende kontoer tilhørende den samme kunde. Det er muligt for personer over 18 at gøre brug af ydelserne på websitet www.zalando-lounge.dk.


Yderligere oplysninger

Disse standardvilkår og -betingelser kan findes på www.zalando-lounge.dk. Du kan også printe eller gemme dette dokument ved at bruge den sædvanlige kommando i din webbrowser (normalt Filer 🡪 Gem som). Du kan også downloade og arkivere dette dokument som en pdf-fil ved at klikke her. For at åbne pdf-filen, skal du have installeret Adobe Reader, som du kan downloade gratis på www.adobe.dk eller et tilsvarende pdf-program.

Du kan også nemt gemme dine bestillingsoplysninger, enten ved at downloade standardvilkårene og – betingelserne og bruge de passende kommandoer i din webbrowser for at gemme bestillingshistorikken, som fremgår af den sidste side, når du gennemfører dit køb online, eller ved at vente til du modtager den automatisk genererede ordrebekræftelse, som vi sender til den af dig oplyste e-mailadresse ved gennemførelse af din bestilling. Ordrebekræftelsen, som fremsendes pr. e-mail, indeholder dine bestillingsoplysninger og vores standardvilkår og -betingelser og kan nemt printes ud eller gemmes via dit e-mailprogram.

Med venlig hilsen, Zalando SE

Valeska-Gert-Str. 5
10243 Berlin

Bestyrelsen: Robert Gentz og David Schneider (begge co-bestyrelsesformænd), Dr. Astrid Arndt, Dr. Sandra Dembeck, James Freeman II, David Schröder

Bestyrelsesformand: Cristina Stenbeck

Registreret ved den lokale ret (Amtsgericht) ved Charlottenburg Berlin, reg.nr. HRB 158855 B
Moms-ID: DE 260543043

Sidst opdateret: 27.04.2022